Vzorový formulář k odstoupení

od kupní smlouvy (1)

(V souladu s § 1829, odst. (1) a § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

 

 

Odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát:

 

Music Stall s.r.o

FilmGame.cz

U Strouhy 276

Praha 9

19600

IČO: 27400247

info@filmgame.cz

 

Adresa pro vrácení zboží a provozovna: Beranových 125, Praha 9, 19900

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (2) v zákonné lhůtě 14 dnů (zboží je v originálním neporušeném obalu)

 

 

Pod číslem objednávky:

 

Datum objednání:

 

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

 

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:

 

 

 1 Nelze použít při nákupu pro podnikatelskou činnost s výjimkou ust. § 2106 zák. č. 89/2012 Sb. OZ

2 Zboží NEZASÍLAT na dobírku.

 

heureka-shoproku

o-nas
0 ks
Košík: 0
0 ks